Bezúročné úvěry, program COVID II

 Bezúročné úvěry, program COVID II

Od začátku týdne evidují banky na informačních linkách stovky dotazů k půjčkám z programu Covid II. Ale teprve tento čtvrtek ho spouští. Jde o projekt, který na podporu podnikatelům postiženým šířící se nákazou koronaviru připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Peníze ze strukturálních fondů Evropské unie mají pomoci zhruba sedmi tisícovkám projektů. Nejde ale o dotační program, podpora bude poskytována ve formě záruky za úvěry u komerčních bank a vyplacení finančního příspěvku na úroky státem. 

„Zájem evidujeme značný. Jedná se již o stovky dotazů. Žádosti začneme přijímat 2. dubna, kdy program startuje, nicméně už několik dní jsme poskytovali klientům informace, které jsou dostupné,“ uvedla pro Aktuálně.cz Zuzana Filipová z Moneta Money Bank. 

A ačkoliv si banky neoficiálně stěžují na nedostatečné informace do posledního okamžiku spuštění programu, na základních faktech, tedy jak mají podnikatelé postupovat, se shodnou. 

V první řadě se musí obrátit na svou banku, ve které mají firemní účet. V době koronavirové nákazy a omezení provozu řady bankovních poboček je nejlepší spojit se přímo se svým bankéřem telefonicky. Přes něj pak požádat o „provozní úvěr poskytovaný v souladu s podmínkami programu Covid II“. Žádat mohou o 10 tisíc až 15 milionů korun. 

„Vzhledem k opatřením doporučujeme zavolat svému bankéři a domluvit se na dalším postupu. S našimi klienty jsme schopni žádost projednat a vyplnit po telefonu a prostřednictvím internetového bankovnictví též žádost podepsat. Na pobočku pak klient přijde až v okamžiku, kdy je úvěr schválen a je potřeba podepsat smluvní dokumentaci,“ přibližuje postup Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Žadatelé budou muset doložit stejné doklady jako u každého jiného úvěru, tedy většinou jde o hospodářské výsledky, poslední daňová přiznání, pochopitelně doklady totožnosti. Zároveň budou chtít banky popsat, jak se šířící nákaza koronavirem dotkla klientova podnikání. 

„Pro podání žádosti potřebujeme doklad totožnosti a nejaktuálnější daňové přiznání včetně příloh. A v případě schválení úvěru také u nás vedený podnikatelský účet. Pro žadatele je klíčové, aby svou žádost podali co nejrychleji po oficiálním spuštění programu,“ zmiňuje Jakub Tomaštík z ČSOB, podle něhož právě díky velkému zájmu bude objem vyčleněných peněz v první vlně rychle vyčerpán.

Bonitu klienta bude banka posuzovat stejně jako u jiných žádostí o úvěr. Pouze pro ni bude tentokrát těžší odhadnout míru rizika. Jak dnes poznat, zda dotyčný podnikatel krizi zvládne nebo zda dokáže své podnikání znovu nastartovat, případně zda obor, ve kterém podniká, bude v budoucnu „na výsluní“?

Vzhledem k tomu, že záruční a rozvojová banka poskytne záruku vždy do výše 80 procent jistiny úvěru, je také otázkou, jak banky vyřeší zbývajících 20 procent. Vesměs všechny odpovídají, že bude záležet na každém klientovi, jeho historii u banky a konkrétní situaci. Zmiňují ale například i zástavu nemovitosti. 

Další žádost na ČMZRB

„V dalším kroku po schválení úvěru v bance se žádá o naši záruku. Podnikatel bude muset vyplnit oficiální formulář Žádost a její přílohy. V prvním kroku bude nutné spolu s žádostí dodat přílohu ACX – jde o potvrzení od banky o poskytnutí úvěru – a PCX, což je stručný popis toho, na co bude úvěr využit. Podávají se přes e-podatelnu na webových stránkách banky,“ říká tisková mluvčí Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Marie Lafantová. Doplňuje, že žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány. 

Pokud záruční banka žádost schválí, budou moci podnikatelé úvěr, který je omezen na 36 měsíců, u své banky čerpat. Až v posledním kroku se pak bude řešit finanční příspěvek státu na úroky. Ten činí zhruba 10 procent úvěru, maximálně jeden milion korun.

„ČMZRB bude klientovi vyplácet finanční příspěvek zpětně na základě potvrzení spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem podle podmínek uvedených ve výzvě. První splátka bude poskytnuta do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta záruka, další pak za rok,“ doplňuje Petra Kopecká z Raiffeisenbank. 

Úroky si každá banka stanoví sama. „Celková výše úrokové sazby je však ovlivňována současnými opatřeními České národní banky a snižováním tržních sazeb. To ovlivňuje základní sazbu i úrokovou přirážku banky u úvěru s výjimkou těch, které jsou sjednány za fixní sazbu,“ dodává Kopecká. 

Pokud maximální finanční příspěvek podnikatel vyčerpá dřív, než dojde ke splacení úvěru, bude si úroky platit už sám. 

Budou banky upřednostňovat „staré známé“?

Program Covid II má několik vln, v každé bude uvolněna část prostředků z celkového objemu čtyř miliard korun. Pro právě startující první vlnu je vyčleněno 1,5 miliardy korun.

Do programu se zapojila většina českých bank. „Díky spolupráci s ČMZRB budeme schopni nabídnout výhodné úvěrování pro malé a střední firmy, které pro nás byly vždy klíčové. Úvěry se zárukou jim umožní získat prostředky pro svůj nezbytný restart,“ říká Luboš Janoušek, ředitel firemního bankovnictví Equa bank, a upozorňuje, že podnikatelé budou moci prostředky získat „jen“ na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby a podobně. Tak je to stanoveno ve výzvě. 

Podle některých bankéřů bude žádat o úvěr řada podniků a živnostníků, kteří podobné programy dosud nevyužívali, a to právě kvůli neočekávanému zásahu koronavirové nákazy do jejich příjmů. Otázkou je, kdo bude mít v očekávaném návalu přednost. Objevují se názory, že banky budou chtít zajistit spíše klienty, kteří u nich už úvěr mají. Když tito klienti zkrachují, přijdou banky o další peníze. 

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejpřísnější opatření platí i po 22. lednu! Školy neotevřou, testy zdarma a Ski areály zavřené!