Ministerstvo připravilo novelu kompenzační vyhlášky

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu kompenzační vyhlášky, která přináší nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb vyplacení odměny za pokračující práci během epidemie covid-19, a to formou navýšení kompenzací. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč.

„Minulý rok vydalo Ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, kterou stanovilo kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb. V době tvorby a přijetí kompenzační vyhlášky však nebylo možné vývoj pandemie v roce 2020 přesně předvídat a bylo třeba spoléhat na nejisté odhady ohledně poskytování péče a druhé vlny pandemie. Nyní, po skončení roku 2020, se tak ukazuje, že v některých segmentech zdravotní péče byly propady objemu poskytnuté péče větší, než bylo očekáváno, což by bez dalších opatření u poskytovatelů způsobilo propad příjmů v rámci vyúčtování roku 2020,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Výše kompenzace na odměny je vypočítána na základě počtu zdravotnických pracovníků, tedy lékařů i nelékařů, a jejich týdenní pracovní kapacity, které jsou uvedeny ve smlouvě mezi poskytovatelem a pojišťovnou. Za každých 25 hodin kapacity pracovníků pracujících u poskytovatele je stanovena odměna 75 000 Kč plus zákonné odvody, přičemž maximální odměna na jednoho zdravotnického pracovníka nemůže přesáhnout 75 000 Kč. U týdenní kapacity menší než 25 hodin bude odměna poměrně krácena. Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena stejná výše odměny a zároveň bylo do

Pokračuj ve čtení


admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejpřísnější opatření platí i po 22. lednu! Školy neotevřou, testy zdarma a Ski areály zavřené!