Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti

V neděli o půlnoci
skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda Andreje Babiše na
jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření,
kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na
základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do
školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností
předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za
podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím
změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.

Od pondělí 12. dubna se budou moci vrátit k běžné předškolní a školní docházce
děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, děti v přípravných
třídách, žáci na 1. stupni základních škol a žáci v oboru vzdělání
Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Školy s nejvýše 75
žáky na 1. stupni, které mají pro 1. stupeň samostatnou budovu včetně
školní jídelny, budou moci fungovat normálně, v ostatních případech bude
zavedeno týdenní střídání tříd, takže do školy půjde vždy jen polovina
tříd.

Povoleny budou i skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených
školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené
školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v maximálním
počtu šesti žáků v jedné skupině, a individuální konzultace a
individuální prezenční výuky na základních uměleckých školách,
jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích
jazyků s denní výukou.

Obnoven bude i praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků a
studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých
je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání
podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího
programu. Informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce bude absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školského zařízení. Testovat se budou muset i zaměstnanci školských zařízení
– ti, kteří přicházejí do styku s dětmi rovněž dvakrát týdně, ostatní
jen jednou. Negativním testem na covid-19 se budou muset podle dalšího
opatření prokázat i děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky.
Druhou podmínkou pro účast na školní docházce bude absence příznaků
nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali
covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem
z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním
očkováním.

Vláda zároveň rozhodla o vyčlenění adekvátního množství antigenních testů pro školy a školská zařízení.
Do konce školního roku bude na zajištění testování ve školách zapotřebí
více než 21,9 milionu testů. V současné době je k dispozici nebo
nasmlouváno více než 7,5 milionu testů, které se už za pomoci hasičského
záchranného sboru rozvážejí do kontaktních míst v krajích. Vláda
schválila, že na období do konce května 2021 jde o pořízení dílčího
plnění ve výši 5 633 000 kusů sad antigenních testů. Nákup uskuteční
Správa státních hmotných rezerv.

Současně vláda rozhodla o bezúplatném poskytnutí více než 12,6 milionu kusů zdravotnických roušek
z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro potřebu žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních. Zdravotnické roušky budou
mít děti ve školách povinné, vláda chce touto rezervou řešit situace,
kdy dítě nebude mít správnou roušku k dispozici, protože bude pocházet
třeba ze sociálně slabší skupiny nebo ji ztratilo a nemá u sebe jinou.

Vláda projednala také prodloužení dalších protiepidemických opatření
po 11. dubnu. Část opatření, která jsou navázána výslovně na krizový
zákon, přestane o nedělní půlnoci platit, například zákaz nočního
vycházení či zákaz bezdůvodně opouštět území okresu. Většina jich ale
bude od 12. dubna nově vyhlášena na základě pandemického zákona, a to s 
několika dílčími změnami.

Mezi ně patří například konec zákazu návštěv ve věznicích. Nově budou moci odsouzené či chovance v detenci navštívit současně až dvě osoby. Do opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest byla doplněna pravidla pro nošení roušek pro žáky a studenty. Ministerstvo také už od 7. dubna zmírnilo současný zákaz poskytování plánované péče v zařízeních akutní lůžkové péče a lůžkové péče následné a dlouhodobé.
Zdravotnická zařízení tak budou moci začít opět přijímat pacienty na
plánované zákroky, ale musí dál mít možnost operativně měnit lůžkové
kapacity pro pacienty s covid-19.

Větších změn dozná opatření omezující maloobchod a služby.
Od pondělí budou moci otevřít například i prodejny dětského o

Pokračuj ve čtení


admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejpřísnější opatření platí i po 22. lednu! Školy neotevřou, testy zdarma a Ski areály zavřené!