Všechny registrované vakcíny proti covid-19 jsou účinné a bezpečné, stejně tak vakcína od společnosti AstraZeneca

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Všechny registrované vakcíny jsou stejně účinné, pokud jde o jejich schopnost ochránit očkovaného před těžkým a smrtelným průběhem covid-19. Očkovací látka od společnosti AstraZeneca je stejně bezpečná jako ostatní vakcíny a nabízí dobrou úroveň ochrany proti onemocnění covid-19, což je v situaci současné pandemie zásadní.

Tato vakcína u všech věkových kategorií, tedy včetně seniorů 65+ i 70+, je 100% účinná proti závažnému průběhu covidu, proti hospitalizacím a proti úmrtím. Člověk, kterému bude tato vakcína aplikována, má jistotu, že po onemocnění covidem nebude mít těžký průběh a neumře,“ uvedl Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí Epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Každý, kdo se naočkuje, pomáhá navíc ochránit i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Jaká je účinnost vakcíny
AstraZeneca?

Všechny vakcíny jsou 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění covid-19 je její účinnost 81 %.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými
druhy vakcín?

Všechny tři schválené vakcíny,
tedy vakcíny od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca, dostupné na
českém trhu jsou stejně bezpečné. Jsou srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně
stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi.

Jak vakcína covid-19 od AstraZeneca účinkuje?

Vakcína od společnosti AstraZeneca účinkuje tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Kdy se vytvoří první
protilátky po aplikaci této vakcíny?

Po 14 dnech po aplikaci první
dávky se vytváří vysoká hladina protilátek. Ta se velmi zvyšuje po druhé dávce.

Pro koho je určená vakcína od
společnosti AstraZeneca?

Očkovací látka od společnosti
AstraZeneca je určena pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let. Toto vychází
z tzv. SPC (Souhrn údajů o přípravku). V SPC vakcíny od AstraZeneca
není stanovena horní věková hranice a ani Evropská agentura pro léčivé
přípravky (EMA) nevydala v tomto smyslu žádné zvláštní doporučení. Věkový
limit pro její užití proto není z odborného hlediska nijak omezen.
Omezení, která přijala některé státy, byla vždy spíše doporučením
z hlediska národních očkovacích strategií.

Kolik dávek vakcíny
AstraZeneca se dotyčnému podává a jak?

Vakcína covid-19 AstraZeneca se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem 12 týdnů.

Mohou se vakcínou očkovat
děti?

Vakcína covid-19 AstraZeneca se v současné době nedoporučuje pro použití u dětí. Evropská léková agentura (EMA) se se společností dohodla na plánu prováděn

Pokračuj ve čtení


admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejpřísnější opatření platí i po 22. lednu! Školy neotevřou, testy zdarma a Ski areály zavřené!